Nhận làm luận văn thuê Thống kê tiền khả thi trong quản trị Công trình

Questions, suggestions, error reports related to iOS edition of YoWindow
Post Reply
mytamhuyet
Posts: 1
Joined: Sun Feb 10, 2019 8:46 am
Name: My Tam

Nhận làm luận văn thuê Thống kê tiền khả thi trong quản trị Công trình

Post by mytamhuyet » Sun Feb 10, 2019 9:00 am

Luận Văn Việt chia sẻ có bạn những trắc trở chung về quản trị Công trình trong luận văn quản trị buôn bán. Trong trường hợp bạn không mang thời gian khiến luận văn, hãy tham khảo nhà sản xuất nhận làm cho luận văn thuê của Luận Văn Việt nhé.

Image

===> Đọc thêm giá thuê viết luận văn

Báo cáo tiền khả thi là báo cáo cung cấp thông tin một cách tổng quát về dự án, song chỉ ở mức chi tiết vừa đủ để chứng minh một cách khái quát ý đồ dự án đề xuất là đúng đắn và việc tiếp tục phát triển ý đồ này là có tiềm năng. Qua đó chủ đầu tư có thể đánh giá sơ bộ tính khả thi của dự án. Đồng thời lựa chọn phương án đầu tư thích hợp nhất cho dự án. Báo cáo tiền khả thi là căn cứ để xây dựng báo cáo khả thi. Nội dung của Báo cáo tiền khả thi bao gồm:

Nếu bạn không có thời gian làm luận văn, hãy tham khảo dịch vụ làm luận văn thuê của Luận Văn Việt nhé.

- Định hướng đầu tư, điều kiện thuận lợi và khó khăn.

- Qui mô dự án và hình thức đầu tư.

- Khu vực và địa điểm đầu tư (dự kiến các nhu cầu sử dụng đất, các vấn đề ảnh hưởng môi trường, xã hội, tái định cư, nhân công ...) được phân tích, đánh giá cụ thể.

- Phân tích, đánh giá sơ bộ về thiết bị, công nghệ, kỹ thuật và điều kiện cung cấp các vật tư, nguyên vật liệu, dịch vụ, hạ tầng cơ sở.

- Lựa chọn các phương án xây dựng.

- Xác định sơ bộ tổng mức đầu tư

- Là toàn bộ chi phí đầu tư và xây dựng (kể cả vốn sản xuất ban đầu) và là giới hạn chi phí tối đa của dự án được xác định trong quyết định đầu tư, phương án huy động vốn, khả năng thu hồi vốn, khả năng trả nợ và thu lãi. - Có các đánh giá về hiệu quả đầu tư về mặt kinh tế - xã hội của dự án.

- Thành phần, cơ cấu của dự án tổng hợp hay chia nhỏ các hạng mục. Trong trường hợp Báo cáo tiền khả thi phải được phê duyệt theo qui định của pháp luật thì sau khi được phê duyệt nhà đầu tư có thể bắt tay vào xây dựng bản báo cáo chi tiết, đầy đủ theo hướng đã lựa chọn trong báo cáo tiền khả thi, đó là Báo cáo khả thi.

Image

=>>> Đọc thêm : Top 50 đề tài luận văn Marketing, khóa luận Marketing


Nếu bạn quá bận rộn và không có thời gian làm luận văn, hãy tham khảo dịch vụ làm luận văn thuê của Luận Văn Việt. Về giá làm luận văn thuê, chúng tôi sẽ căn cứ vào ngành của bạn, độ khó của đề tài và deadline để báo giá cho bạn

Với kinh nghiệm hoạt động hơn 15 năm trong lĩnh vực này, Luận Văn Việt chắc chắn sẽ mang đến cho bạn sản phẩm hoàn hảo nhất.
Last edited by mytamhuyet on Mon Apr 08, 2019 4:05 pm, edited 1 time in total.

User avatar
Wally©
Posts: 813
Joined: Sun Dec 12, 2010 2:18 am
Name: Walter

Re: iPhone X?!

Post by Wally© » Sun Feb 10, 2019 8:53 pm

Has been for quite a while...
Wally©...

(Ignorance can easily be overcome...Stupidity is 4ever...)

Post Reply